Kokoelma: Palvelut

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on viisumi?

Viisumi on passin yhteyteen liitettävä henkilökohtainen asiakirja. Se voi olla erillinen paperidokumentti, passiin lyöty leima tai liimattu tarra. Jossain yhteydessä voi olla käytössä myös sähköinen viisumi.

Miten viisumin hakeminen tapahtuu?

Normaalisti viisumin hankinta edellyttää aina etukäteisvalmisteluja ja passin toimittamista kohdemaan edustustoon (esimerkiksi suurlähetystö, konsulaatti tai viisumitoimisto).
Poikkeuksen tähän tekevät ryhmäviisumit sekä lentokentältä hankittavat pikaviisumit. Viisumin hakukäytännöt vaihtelevat maittain ja viisumin saamiseen voi joutua varaamaan aikaa vuorokaudesta viikkoihin.

Miksi tarvitsen viisumin?

Viisumi antaa luvan rajanylitykseen ja maassa oleskeluun.
Valtioilla voi olla erilaisia intressejä kontrolloida maahan matkustavia, heidän liikkumistaan maassa ja maasta poistumista.

Minkä viisumin tarvitsen?

Viisumityyppejä on lukuisia eri tarkoituksiin. Viisumivaatimukset riippuvat kansalaisuudestasi, maassa oleskelun pituudesta, matkan tarkoituksesta, matkan kohteesta ja maahan saapumistavasta.

Yleisimmät matkoille tarvittavat viisumit ovat turistiviisumi, kauttakulkuviisumi tai monikertaviisumi. Turistiviisumi on tarkoitettu lyhyeen matkaan ja lomailuun. Kauttakulkuviisumi (sama kuin läpikulkuviisumi tai transit-viisumi) oikeuttaa lyhyeen läpikulkuun. Kaksi- tai monikertaviisumi oikeuttaa useampaan maahantuloon. Viisumien hinnoissa voi olla suuriakin eroja.

Mitä tietoja tarvitsen viisumia varten?

Viisumia haetaan suunniteltua matkaa varten.
Viisumihakemuksessa hakijan tulee ilmoittaa haluttu viisumin kesto ja suunniteltujen matkojen lukumäärä. Matkan pituus tulee olla suhteessa matkan tarkoitukseen.

Mitä liitteitä viisumihakemukseen tarvitaan?

Viisumihakemukseen tarvittavat liitteet vaihtelevat viisumityypin, hakijan kansallisuuden ja kohdemaan mukaan.

Passin ja viisumikuvien lisäksi yleisimmin viisumihakemukseen vaadittavia liitteitä ovat muun muassa todistus voimassa olevasta matkustajavakuutuksesta, kopiot aiemmista viisumeista, hotellivahvistus, pyyntökirje tai kutsu ja kopio lentolipusta tai e-lipusta. Hakemuksen yhteydessä voidaan vaatia myös selvitystä toimeentulosta ja terveystilasta.

Voidaanko viisumianomus hylätä?

Kyllä voidaan. Viisumihakemus voi johtaa kielteiseen lopputulokseen ollessaan virheellisesti tai puutteellisesti täytetty.
Myös vääränlaisen viisumin hakeminen voi johtaa hylkäämiseen. Esimerkiksi jos turistiviisumin hakijan katsotaan aikovan työskennellä kohdemaassa matkailun sijaan, ei turistiviisumia myönnetä. Muita hylkäyksien syitä voivat olla esimerkiksi terveys- tai matkavakuutuksen puuttuminen, passin vanheneminen lähitulevaisuudessa, käynnissä olevat rikossyytteet tai aiemmat merkinnät rikosrekisterissä, taikka edellisen viisumin käyttämättä jättäminen ilman pätevää syytä.

Mistä löydän tarkempaa maakohtaista tietoa viisumeista?

Löydät tarkempaa maakohtaista tietoa ja yksityiskohtaiset ohjeet kauttamme saatavista viisumeista tämän sivun alusta.